Inici > Instal·lacions Rufí&Restrudis    
    Instal•lacions . Gestrònica / Rufí&Restrudis  
  Instal•lacions sostenibles i personalitzades

Rehabilitació - restauració, reformes parcials - integrals i obra nova

A Gestrònica / Rufí&Restrudis pensem que a dia d’avui estem davant el ressorgir de les anomenades energies renovables, no solsament per l' augment dels costos de les energies combustibles, sinó per als negatius efectes mediambientals.

L’automatització i el control electrònic de les instal•lacions és l’objectiu funcional per a l’estalvi energètic i el confort dels habitatges, anomenat DOMÒTICA per als habitatges particulars i INMÒTICA per als edificis singulars.

Gestrònica / Rufí&Restrudis és una empresa especialitzada en l’automatització i control d’instal•lacions que permet de una forma centralitzada i/o remota apagar i encendre , obrir, tancar, regular mecanismes i aparells que formen part o estan connectats a les instal•lacions, com d’iluminació, climatització, persianes, tendals, portes, finestres, rec jardí, electrodomèstics, subministrament d’aigua, de gas, electricitat, etc.
       
 
  Aigua Llum Calefacció
       
   
  Plaques
solars
Climatització

 

       
 
  Rufí&Restrudis Instal·lacions    
       
  Gestrònica ® · Rufí Restrudis S.L. · C/Jaume I, 12. · Llagostera · Tels. 972 805 091 · 972 831 176 · Fax. 972 805 307  
  Gestronica  
  Disseny: kpubliciat.com